Certyfikaty Gwarancja - EasyFootings

Najbardziej innowacyjna firma w Polsce - 2018'
Jedna z trzech najbardziej innowacyjnych firm na świecie
w branży materiałów budowlanych - 2020'
(Design protected - Patent applied)
Przejdź do treści
Certyfikaty  Gwarancja
System EasyFootings® posiada kilka certyfikatów i nagród, które gwarantują jakość i trwałość naszych rozwiązań.
Jesteśmy pewni tego, co oferujemy i dostarczamy. Do każdego zamówienia podchodzimy indywidualnie i z pełnym profesjonalizmem, przez co spełniamy wymagania naszych klientów.
 
Wyrobów budowlanych droga na rynek, czyli co kupujący wiedzieć powinien
 
Zanim wyrób budowlany będzie mógł znaleźć się w sprzedaży, niezbędne jest uzyskanie dokumentów potwierdzających dopuszczenie go do obrotu. Ten proces reguluje Ustawa o wyrobach budowlanych. Istnieje kilka dróg pozwalających na wprowadzenie wyrobu do obrotu. Najczęściej stosowane jest dopuszczenie poprzez oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym B. Uzyskanie znaku CE lub B wiąże się z koniecznością oceny zgodności danego produktu przez jego producenta i wydanie na własną odpowiedzialność deklaracji zgodności. Uprawnienie do oceny zgodności danego produktu potwierdzają certyfikaty Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP). Prawo do stosowania oznakowania CE produktu, daje ocena jego zgodności z normą zharmonizowaną (PN-EN) lub europejską lub krajową aprobatą techniczną. Znak budowlany B można stosować po ocenie zgodności z Polską Normą (PN-B) lub krajową oceną techniczną. – Oznakowanie produktu znakiem CE lub B jest równoznaczne z deklaracją producenta, że wyrób charakteryzuje się danymi parametrami. Oznaczenie to daje też pewność co do pochodzenia i jakości produktu. W momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej do obrotu handlowego dopuszczono także materiały oznaczone znakiem CE. Symbol ten jest potwierdzeniem zgodności danego wyrobu budowlanego z normą europejską bądź europejską aprobatą techniczną (certyfikat UE). W razie potrzeby fundament  oparty o system EasyFootings® jest certyfikowany przez zarejestrowanego inżyniera /praktyka, który dostarcza obliczenia, projekt/.

Standard projektowania EasyFootings®:
EUROCODE PN-EN 14199
Klasyfikacja i normy wykonywania mikropali. Podstawy klasyfikacji mikropali określono w normie EN 14199:2005 „Micropiles”, ustanowionej jako PN EN 14199:2009 Mikropale
EUROCODE PN-EN 1997-1
EN 1997-1 stosuje się jako ogólną podstawę dotyczącą zagadnień geotechnicznych projektowania budynków i budowli inżynierskich. Stosuje się łącznie z EN 1990, która określa zasady i wymagania bezpieczeństwa i użytkowalności, opisuje zasady projektowania i weryfikacji oraz podaje zalecenia dotyczące związanych zagadnień niezawodności konstrukcji.
EUROCODE PN-EN 12699
Określono ogólne zasady wykonywania pali przemieszczeniowych, zagłębianych w grunt bez wiercenia lub wydobywania materiału z podłoża, z wyjątkiem ograniczania wysadziny gruntu, drgań, usuwania przeszkód lub w celu ułatwienia zagłębienia. Pale są zagłębiane w grunt za pomocą wbijania, wibrowania, wciskania, wkręcania lub kombinacji tych metod. Materiał pali przemieszczeniowych, których dotyczy norma, może obejmować stal, żeliwo, beton, drewno, zastrzyki lub kombinację tych materiałów.
EUROCODE PN-EN 14199
Klasyfikacja i normy wykonywania mikropali. Podstawy klasyfikacji mikropali określono w normie EN 14199:2005 „Micropiles”, ustanowionej jako PN EN 14199:2009 Mikropale
EUROCODE PN-EN 12699
Określono ogólne zasady wykonywania pali przemieszczeniowych, zagłębianych w grunt bez wiercenia lub wydobywania materiału z podłoża, z wyjątkiem ograniczania wysadziny gruntu, drgań, usuwania przeszkód lub w celu ułatwienia zagłębienia. Pale są zagłębiane w grunt za pomocą wbijania, wibrowania, wciskania, wkręcania lub kombinacji tych metod. Materiał pali przemieszczeniowych, których dotyczy norma, może obejmować stal, żeliwo, beton, drewno, zastrzyki lub kombinację tych materiałów. Wszystkie rodzaje stali przedstawione w DIN 17100 oraz PN-88/H-84020 i PN-86/H-84018 można ocynkować ogniowo. Minimalne grubości powłok, zalecane zależnie od grubości materiału, z którego wykonane są cynkowane elementy określa norma PN-EN ISO 1461. Skuteczność zabezpieczenia antykorozyjnego powłoką cynkową w „zwykłych” warunkach atmosferycznych wynosi nawet 50 lat. Powłoka cynkowa zachowuje swoje pełne właściwości ochronne także w wysokich temperaturach: do temp. 200st. C – przy stałej ekspozycji, oraz do temp. 275st. C czasowo.

Wykaz załączonych dokumentów:
 • OCENA TECHNICZNA przydatność do użycia, sposób obliczania obciążeń, technologia montażu
 • Deklaracja zgodności CE- moduł EasyFootings®
 • Deklaracja własności użytkowych - moduł EasyFootings®
 • Świadectwo powłok cynkowych - moduł EasyFootings®
 • Protokół badań wizualnych połączeń spawanych
 • Karta atestów na materiały dodatkowe (1;2)
 • Karta atestów na materiały podstawowe (1;2;3;4)
 • Certyfikat zgodności zakładowej kontroli jakości (1;2)
 • Certyfikat uprawnień firmy do wytwarzania konstrukcji stalowych
 • Certyfikat spawalniczy
 • Rysunki
 • Certyfikat śrub montażowych
 • Deklaracja zgodności CE - mikropale
 • Ogólne warunki gwarancji na produkty Easyfootings®
 • Ceryfikat jakości EasyFootings®
 • Odporność na korozję

Produkt udostępniony

do obrotu na podstawie USTAWY z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
Działania geotechniczne
należy oceniać zgodnie z EN 1997-1.
Mikropale są elementami konstrukcyjnymi SYSTEMU EasyFootings® przenoszącymi obciążenia na podłoże lub ograniczającymi odkształcenia. Mikropalowy SYSTEM EasyFootings® jest stosowany do posadowień nowych i wzmacniania istniejących konstrukcji, formowania konstrukcji oporowych, zbrojenia gruntu, zakotwień itp. Nie ma ograniczeń dotyczących długości, pochylenia, smukłości i powiększeń przekroju, poza względami wykonawczymi.
Orientacyjny okres użytkowania EasyFootings®
Tabela 2.1 – wg. EUROCODE EN1990 projektowy okres użytkowania.

Konstrukcje budowlane i inne wspólne konstrukcje,
orientacyjna żywotność – 50 lat
CertyfikatyDziałania geotechniczne należy oceniać zgodnie z EN 1997-1.
Mikropale są elementami konstrukcyjnymi SYSTEMU EasyFootings® przenoszącymi obciążenia na podłoże lub ograniczającymi odkształcenia. Mikropalowy SYSTEM EasyFootings® jest stosowany do posadowień nowych i wzmacniania istniejących konstrukcji, formowania konstrukcji oporowych, zbrojenia gruntu, zakotwień itp. Nie ma ograniczeń dotyczących długości, pochylenia, smukłości i powiększeń przekroju, poza względami wykonawczymi.
ul. Kamieńska 11 b
72-420 Dziwnówek - PL
kom. 507 088 161
easyfootings@gmail.com
EASYFOOTINGS
Prawa autorskie EasyFootings®. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie obrazy i informacje zawarte w niniejszym dokumencie są własnością EasyFootings®
i nie można ich kopiować ani powielać bez wyraźnej pisemnej naszej zgody.
Godziny dostępności:
Od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 -18.00
Skontaktuj się z nami,
po pomoc lub radę.
Dział sprzedaży:
kom. 507 088 161

Dział techniczny:
kom. 507 088161
Wróć do spisu treści