google-site-verification=_5yC2zVOszr4EZWvf2MtHYMRLpZnuAgaM_dxleBvgsU

EasyFootings

Najbardziej innowacyjna firma w Polsce za 2018
Przejdź do treści
EasyFootings®
Innowacyjne fundamenty bez wykopu i betonu.
Innovative foundations without excavation and concrete.
Innovative Fundamente ohne Aushub und Beton.
(Design protected - Patent applied)

Redukcja kosztów wykonania fundamentu...  do 50%
Redukcja czasu ich wykonania...  do 95%

 Łatwo > Szybko > Niedrogo
Wytrzymałość * Trwałość * Bezpieczeństwo * Kontrola jakości

System EasyFootings® to bardzo solidne, prefabrykowane i wytrzymałe rozwiązanie fundamentowe
dla szerokiej gamy obiektów/budynków, niezwykle łatwe w montażu i do wielokrotnego użytku.
Fundamenty mikropalowe EasyFootings® stosuje się w miejscach, gdzie konieczne jest przeniesienie dużych skoncentrowanych obciążeń na głębsze (bardziej wytrzymałe) warstwy gruntu. Koncentrując się
na innowacjach, zrównoważonym rozwoju, procesach optymalnego projektowania jesteśmy generatorem nowego wzrostu i nowych technologii w budownictwie i architekturze. Dobre planowanie i rozwój technologii budownictwa są ważne dla dobrego samopoczucia i bezpieczeństwa tak inwestorów jak i użytkowników
oraz rozwoju biznesu i ochrony środowiska. EasyFootings® to właściwa odpowiedź na obecne potrzeby
z wykorzystaniem właściwych środków i technologii w budownictwie.
Henryk Zawiślak

 
Czym jest EasyFootings®?
EasyFootings® to system przeznaczony do zastąpienia tradycyjnych fundamentów. Łatwy i szybki do montażu w gruncie przez osoby bez specjalnego przygotowania. - szybka instalacja, przy użyciu ręcznych narzędzi. EasyFootings® ma minimalny wpływ na środowisko w punkcie instalacji, ponadto można go odinstalować a nawet ponownie wykorzystać w innej lokalizacji. Elementy składowe pakowane i transportowane są z wielką łatwością. EasyFootrings® dzięki optymalnemu wykorzystaniu materiałów i możliwości demontażu i ponownego ich użycia, oznacza znacznie mniejszy wpływ na środowisko niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań. Mikropale SYSTEMU EasyFootings® są elementami konstrukcyjnymi przenoszącymi obciążenia na podłoże lub ograniczającymi odkształcenia. Mikropalowy SYSTEM EasyFootings® jest stosowany do posadowień nowych i wzmacniania istniejących konstrukcji, formowania konstrukcji oporowych, zbrojenia gruntu, zakotwień itp. Opór pobocznicy i podstawy może być zwiększony, zwykle przez długość mikropali. Nie ma ograniczeń dotyczących długości, pochylenia, smukłości i powiększeń przekroju, poza względami wykonawczymi.
Dlaczego warto korzystać z EasyFootings® ?
Przedstawiamy Państwu nowoczesny EasyFootings® SYSTEM - technologię budowy fundamentów z założenia przeznaczoną do tworzenia bardzo nowoczesnych ekologicznych obiektów. Dążąc do minimalizowania wydatków energetycznych dla nowo powstałych obiektów zaprojektowaliśmy elementy systemu fundamentowania tak, by wykazywał się niezwykle niską energochłonnością produkcji i krótkim czasem wykonania oraz odpornością na wpływy środowiska zewnętrznego. Mimo zaawansowanego technologicznie sposobu budowy fundamentu jego koszty są stosunkowo niskie (mikropale). Natomiast jego zastosowanie powoduje zdecydowane obniżenie późniejszych kosztów utrzymania budynku. EasyFootings® to lepsza, szybsza, tańsza i łatwiejsza w wykonaniu alternatywa dla tradycyjnych betonowych fundamentów oparta na innowacyjnym, przyjaznym dla środowiska systemem stalowych modułów fundamentowych stabilizowanych stalowymi mikropalami. EasyFootings® zrewolucjonizuje branżę fundamentów. Wysoko wytrzymałe moduły EasyFootings® są specjalnie zaprojektowane, aby zwiększyć ich efektywność, gdy opierają się obciążeniom grawitacyjnym, wypornościowym oraz momentowi ścinającemu. Cała instalacja EasyFootings® przebiega przy użyciu lekkiego przenośnego sprzętu.
Nowatorskie aspekty EasyFootings®
                                                                       Współczesne budownictwo coraz częściej ma charakter uprzemysłowiony, modulowany i prefabrykowany. EasyFootings® charakteryzuje:
                                           • Kompletna prefabrykacja elementów, które go tworzą, osiągając wysokie standardy jakości.
                                            • Optymalizacja materiałów gwarantująca konkurencyjne ceny i możliwosci transportu.
                                            • Łatwość instalacji dzięki przenośnym/ręcznym narzędziom, demontowalność i mozliwość wielokrotnego użytku.
                                            • Minimalny wpływ i oddziaływanie na środowisko w punkcie instalacji.
                                            • Adaptacyjność do różnych struktur gruntowych, EasyFootings®  jest w stanie wytrzymać zarówno obciążenia grawitacyjne, wypornościowe oraz moment ścinający.
EasyFootings® daje rynkowi nowe narzędzie, które może stanowić konkurencyjne rozwiązanie fundamentowania. Możliwość rozwiązania problemu fundamentowania poprzez nasz produkt wyraźnie bardziej rozwinięty niż tradycyjne rozwiązania oznacza istotną przewagę konkurencyjną, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym.
Dlaczego EasyFootings® ?
Szybkość
Nie ma innego systemu fundamentów, który byłby łatwiejszy do zainstalowania niż system EasyFootings®. Możesz ustawić 4 stopy fundamentowych w ciągu pierwszej godziny i natychmiast rozpocząć budowanie.
Gwarancja
EasyFootings® gwarantuje trwałość całej konstrukcji systemu.
Bez kopania. Bez bałaganu.
EasyFootings® i zainstalować w gruncie bez uszkadzania roślin i przy użyciu tylko ręcznych narzędzi. I bez bałaganu i mieszania betonu!
Instalacja ręcznymi narzędziami
Fundamenty EasyFootings® są instalowane za pomocą narzędzi ręcznych, co zapewnia prostą, szybka i czystą instalację.

Przyszłość budownictwa
to zrównoważony rozwój + nowoczesne technologie naśladujące doskonałość natury
System EasyFootings®
Innowacją firmy EASYFOOTINGS® jest opracowanie
i wprowadzenie technologii fundamentowania
w systemie mikropalowym do powszechnego użytku dzięki doskonałemu złączu ze stali konstrukcyjnej będącej głowicą pozycjonującą poprzez nią w gruncie mikropale EasyFootings®. Ten prefabrykowany element o wysokiej wytrzymałości to pozycjoner, prowadnica, blokada i połączenie konstrukcyjne
w jednym.

·        Podobnie jak korzenie drzew EasyFootings® przenosi obciążenie obiektu na większy obszar gruntu. Mikropale EasyFootings®  blokują się, uniemożliwiając ich ruch w górę i w dół
·        Odporność na wysadzanie pod wpływem mrozu.
·      Siły nośne rozłożone na mikropale w kształcie piramidy rozkładają obciążenie na większy obszar nienaruszonego strukturalnie gruntu.  Mikropale osadzone w nienaruszonej strukturze gruntu zapobiegają zmianie kąta pod obciążeniem przez stalową głowicę pozycjonującą mikropale, tworząc stabilny fundament zarówno dla sił nośnych, jak i podnoszących/wyrywających.
EasyFootings® opracował koncepcję prefabrykowanych fundamentów mikropalowych, które można łatwo rozebrać na części i złożyć w nowej lokalizacji. EasyFootings® można instalować w różnych miejscach bez powodowania szkód w krajobrazie. Każdy projekt EasyFootings® jest zgodny z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, która wymaga, aby produkty i materiały były użytkowane tak długo, jak to możliwe, aby nie było odpadów ani zanieczyszczeń, a także aby odtworzono środowisko naturalne.
Aby przenieść rozwój na nowe obszary, aby pobudzić gospodarkę potrzebujemy konstrukcji, które są wytwarzane poza miejscem budowy i które można zbudować w jak najkrótszym czasie, bez skomplikowanych umiejętności.
Fundamenty systemu EasyFootings® stanowią alternatywę dla tradycyjnych fundamentów betonowych. Jest to bezpieczniejsza, szybsza, czystsza i bardziej ekologiczna opcja, rewolucjonizująca budownictwo/fundamentów. Nasze stopy „wszystko w jednym” o wysokiej wytrzymałości zostały specjalnie zaprojektowane, aby zwiększyć ich efektywność w przypadku odporności na obciążenia grawitacyjne, wypieranie i momenty ścinające. EasyFootings® może być stosowany wielu różnych projektach, spełniających wszystkie wymagania i przepisy, dostosowane do warunków pracy i zaprojektowany zgodnie z warunkami gruntowymi posadowienia. Unikalny kształt i stal konstrukcyjna o wysokiej wytrzymałości tworzy bardzo wydajny moduł do pozycjonowania w nim mikropali zapewniając solidną, stabilną i ekonomiczną podstawę fundamentową. System Easyfootings® został zaprojektowany w celu zwiększenia jego wydajności, gdy jest odporny na obciążenia grawitacyjne, wypieranie i momenty ścinające. Nasz system stóp EasyFootings® dostosowany jest do konkretnego zadania i został zaprojektowany zgodnie z warunkami gruntowymi terenu, obciążeniami konstrukcyjnymi itp.
EasyFootings® to system przeznaczony do zastąpienia tradycyjnych fundamentów. Łatwy i szybki do montażu w gruncie przez osoby bez specjalnego przygotowania. - szybka instalacja, przy użyciu ręcznych narzędzi. EasyFootings® ma minimalny wpływ na środowisko w punkcie instalacji, ponadto można go odinstalować a nawet ponownie wykorzystać w innej lokalizacji. Elementy składowe pakowane i transportowane są z wielką łatwością. EasyFootrings® dzięki optymalnemu wykorzystaniu materiałów i możliwości demontażu i ponownego ich użycia, oznacza znacznie mniejszy wpływ na środowisko niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań. Mikropale SYSTEMU EasyFootings® są elementami konstrukcyjnymi przenoszącymi obciążenia na podłoże lub ograniczającymi odkształcenia. Mikropalowy SYSTEM EasyFootings® jest stosowany do posadowień nowych i wzmacniania istniejących konstrukcji, formowania konstrukcji oporowych, zbrojenia gruntu, zakotwień itp. Opór pobocznicy i podstawy może być zwiększony, zwykle przez długość mikropali. Nie ma ograniczeń dotyczących długości, pochylenia, smukłości i powiększeń przekroju, poza względami wykonawczymi.
Dlaczego warto korzystać z EasyFootings® ?
Przedstawiamy Państwu nowoczesny EasyFootings® SYSTEM - technologię budowy fundamentów z założenia przeznaczoną do tworzenia bardzo nowoczesnych ekologicznych obiektów. Dążąc do minimalizowania wydatków energetycznych dla nowo powstałych obiektów zaprojektowaliśmy elementy systemu fundamentowania tak, by wykazywał się niezwykle niską energochłonnością produkcji i krótkim czasem wykonania oraz odpornością na wpływy środowiska zewnętrznego. Mimo zaawansowanego technologicznie sposobu budowy fundamentu jego koszty są stosunkowo niskie (mikropale). Natomiast jego zastosowanie powoduje zdecydowane obniżenie późniejszych kosztów utrzymania budynku. EasyFootings® to lepsza, szybsza, tańsza i łatwiejsza w wykonaniu alternatywa dla tradycyjnych betonowych fundamentów oparta na innowacyjnym, przyjaznym dla środowiska systemem stalowych modułów fundamentowych stabilizowanych stalowymi mikropalami. EasyFootings® zrewolucjonizuje branżę fundamentów. Wysoko wytrzymałe moduły EasyFootings® są specjalnie zaprojektowane, aby zwiększyć ich efektywność, gdy opierają się obciążeniom grawitacyjnym, wypornościowym oraz momentowi ścinającemu. Cała instalacja EasyFootings® przebiega przy użyciu lekkiego przenośnego sprzętu.
Nowatorskie aspekty EasyFootings®
                                                                       Współczesne budownictwo coraz częściej ma charakter uprzemysłowiony, modulowany i prefabrykowany. EasyFootings® charakteryzuje:
                                           • Kompletna prefabrykacja elementów, które go tworzą, osiągając wysokie standardy jakości.
                                            • Optymalizacja materiałów gwarantująca konkurencyjne ceny i możliwosci transportu.
                                            • Łatwość instalacji dzięki przenośnym/ręcznym narzędziom, demontowalność i mozliwość wielokrotnego użytku.
                                            • Minimalny wpływ i oddziaływanie na środowisko w punkcie instalacji.
                                            • Adaptacyjność do różnych struktur gruntowych, EasyFootings®  jest w stanie wytrzymać zarówno obciążenia grawitacyjne, wypornościowe oraz moment ścinający.
EasyFootings® daje rynkowi nowe narzędzie, które może stanowić konkurencyjne rozwiązanie fundamentowania. Możliwość rozwiązania problemu fundamentowania poprzez nasz produkt wyraźnie bardziej rozwinięty niż tradycyjne rozwiązania oznacza istotną przewagę konkurencyjną, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym.
FUNDAMENT JAKO PRODUKT PRZEMYSŁOWY
Zainstaluj stopy fundamentowe EasyFootings®... w kilka minut.
Dlaczego warto wybrać fundamenty EasyFootings® dla swojej inwestycji?
Szybkość: Wykorzystanie stóp fundamentowych EasyFootings® dla Twego projektu pozwala na efektywne i wydajne budowanie poza betonowym standardem konstrukcji. Nie ma innego systemu fundamentów, który jest łatwiejszy w montażu niż system EasyFootings®.
Eliminuje przestoje: dzięki instalacjom EasyFootings® nie trzeba czekać na związanie i wyschnięcie betonu. Możesz natychmiast korzystać z EasyFootings® i zaoszczędzić całe dni na realizowanym projekcie.
Bez wykopów, bez bałaganu: dzięki stopom EasyFootings® nie ma wykopów i nie ma bałaganu. Fundament EasyFootings® można zintegrować i zainstalować w istniejącym krajobrazie bez uszkadzania roślin i używania wyłącznie narzędzi ręcznych.
Zgodność strukturalna: EasyFootings® najlepiej  ze wszystkich fundamentów zapewnia spójność konstrukcyjną fundamentu z budowanym na nim obiektem. Ponieważ EasyFootings® jest produkowany w kontrolowanych warunkach, nie podlega zmiennym warunkom w terenie, które mogą osłabić fundamenty betonowe wylewane w miejscu i pogarszać ich właściwości obciążeniowe.

"Prostota jest szczytem wyrafinowania" - Leonard de Vinci
            
ZALETY TECHNOLOGII EasyFootings®

 • Bezpieczne obciążenie robocze do 11,5 ton
 • Solidne fundamenty do dużych obciążeń
 • Szybkość realizacji – w myśl zasady „czas to pieniądz” technologia EasyFootings® to nowoczesna metoda fundamentowania, obniżająca koszty i ograniczająca czas trwania procesu budowlanego
 • Instaluj przez cały rok. Wydłużony sezon budowlany – możliwa jest budowa w okresie jesienno-zimowym
 • Łatwy w instalacji i montaż. Nie potrzeba specjalistycznych umiejętności ani sprzętu.
 • Lepsze parametry cieplne w stosunku do tradycyjnych materiałów
 • Energooszczędność – niższe koszty eksploatacji budynku w stosunku do fundamentu tradycyjnego
 • Odporność na wilgoć – istotny element w standardzie domów energooszczędnych i pasywnych
 • Zdrowy stalowy materiał konstrukcji –stanowi barierę dla powstawania pleśni i grzybów oraz zabezpiecza przed gniciem i wilgocią
 • Niższe koszty inwestycji – krótszy czas realizacji, brak strat materiałowych na budowie
 • Precyzyjna regulacja modułu poziomującego do 150 mm
 • Dostępne bezpłatne porady ekspertów
 • EasyFootings pokryte są wysoko jakościową powłoką ocynku ogniowego
 • Certyfikacja materiałów CE

EASYFOOTINGS® to system składający się z szeregu modularnych elementów tzw. Strukturalnych Stup EasyFootings® – Structural Foundation Footing – to materiał budowlany stosowany do budowy fundamentów. Montaż na budowie odbywa się za pomocą złączy śrubowych przy użyciu niewielkiego młota udarowego.

SYSTEM EasyFootings® to najlepszy z dostępnych na rynku sposobów budowania fundamentów, gwarantujący:

a) Trwałość na lata - to ekologiczny i wytrzymały fundament łączący najlepsze cechy dotychczas stosowanych w budownictwie rozwiązań.
b) Energooszczędność – SYSTEM EasyFootings® może być z powodzeniem stosowana w budownictwie energooszczędnym oraz pasywnym zapewniając uzyskanie wysokich parametrów izolacyjności i szczelności. Fundament wykonany w oparciu o SYSTEM EasyFootings® gwarantuje niskim współczynnik przewodzenia ciepła. SYSTEM EasyFootings® jest produktem „low-tech” i „energy friendly”, jego produkcja nie wymaga dużych nakładów energetycznych, emitując przy tym śladowe ilości gazów cieplarnianych.
c) Ekologia – Fundament EasyFootings® wykonany jest z nieszkodliwych dla zdrowia komponentów i jest odporny na powstawanie grzybów i pleśni nawet w warunkach wysokiej wilgotności.
d) Najlepszą jakość - stosujemy materiały najwyższej klasy (tylko certyfikowane)

Powtarzalność wszystkich elementów gwarantuje milimetrową dokładność i szybkość fundamentowania - fundament prefabrykowany powstaje w kilka godzin - nasze ekipy doświadczonych wykonawców przechodzą dokładne specjalistyczne szkolenia.. Nasze ekipy realizują inwestycje na bardzo wymagających zachodnich rynkach.
Ewolucja technologii palowania z umiejscowieniem ich w systematyce robót fundamentowych.
Mikropale są elementami konstrukcyjnymi SYSTEMU EasyFootings® przenoszącymi obciążenia na podłoże
lub ograniczającymi odkształcenia. Mikropalowy SYSTEM EasyFootings® jest stosowany do posadowień nowych i wzmacniania istniejących konstrukcji, formowania konstrukcji oporowych, zbrojenia gruntu, zakotwień itp.
Nie ma ograniczeń dotyczących długości, pochylenia, smukłości i powiększeń przekroju, poza względami wykonawczymi.
Współpraca z naszymi partnerami zawsze była i jest kluczowa w strategii rozwoju naszej firmy. Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych, zarówno klientów jak i partnerów chcących współpracować i cieszyć się z nami ze wspólnych sukcesów. Zachęcamy biura architektoniczne, firmy budowlane do wspólnie realizowanych kontraktów z wykorzystaniem naszej nowoczesnej technologii konstrukcji fundamentów Systemu Easyfootings®.
JAKOŚĆ REALIZACJI ZALEŻY PRZEDE WSZYSTKIM OD JAKOŚCI PROJEKTOWANIA.

To klucz do powodzenia inwestycji, ale też do oszczędności - projektanci z biura projektowego współpracującego z nami w Tym Ci pomogą.
Zapewniamy optymalizację całego procesu projektowo-budowlanego.

EasyFootings® jest szczególnie zalecany do budownictwa pasywnego i energooszczędnego.
W przypadku fundamentów EasyFootings® eliminujemy wady dotychczasowych rozwiązań, które ujawniają się najczęściej po kilku latach których naprawa jest trudna, kosztowna i zwykle wiąże się z koniecznością remontu wilgotnych lub zagrzybionych ścian.

EasyFootings® - System mikropalowego fundamentowania
 
Jesteśmy producentem Systemu EasyFootings® (prefabrykowanych stalowych stup fundamenytowych), oferujemy projektowanie, wytwarzanie, montaż i instalację metalowych systemów fundamentowych EasyFootings®.
Projektujemy i dostarczamy EasyFootings® w najlepszych cenach na rynku. EasyFootings® są łatwe i szybkie w montażu i mogą wytrzymać trudne warunki klimatyczne i umożliwiają montaż niezależnie odpory roku.
 
Opierając się na najnowocześniejszych zakładach produkcyjnych i sile wysoko wykwalifikowanych pracowników i doświadczonych projektantów, techników i poddostawców, nasze detale konstrukcyjne ze stali spełniają założenia wytrzymałości, szybkości montażu i bezpieczeństwa . Po udanym wejściu na rynek Polski, EasyFootings® poszerza swój horyzont działania na arenie międzynarodowej. Dzięki eksportowi EasyFootings® ma na celu osiąganie nowych poziomów i silne umiejscowienie na rynku globalnym.
KOSZTY USŁUG
ANALIZA
TWÓJ
GRATIS
Wzrost płacy minimalnej w przyszłym roku na zaskakująco wysokim i nieplanowanym poziomie może skomplikować życie, wszystko przez wzrost cen za usługi. Wzrost pensji minimalnej
i składek ze zleceń spowoduje wzrost cen usług.
To z kolei wpłynie na koszty realizowania inwestycji.
Wszystko dlatego, że wyższe koszty pracy wykonawcy muszą doliczyć do cen. Stosując EasyFootings® obniżasz koszty swych usług.
Darmowy projekt pilotażowy
 
Ponieważ jakość i zadowolenie klienta jest naszym najwyższym priorytetem z przyjemnością oferujemy bezpłatny projekt pilotażowy. Nasza pewność i wiedza doprowadziły nas do umożliwienia Ci oceny naszej pracy, a następnie podjęcia decyzji.
Nasza misja...
wyjść poza standard, dostarczając innowacyjne, inteligentne rozwiązania fundamentowe, które przynoszą korzyści budującym, inwestorom i społeczności, zapewniając jednocześnie naszym klientom najwyższy poziom jakości i integralności.
Prawa autorskie ® 2019 EasyFotings. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie obrazy i informacje zawarte w niniejszym dokumencie są własnością EasyFotings® i nie można ich kopiować ani powielać bez wyraźnej naszej pisemnej zgody.


Wróć do spisu treści